חברות בקבוצה

קבוצת .L.M

גרופ.png

אאוטסורסינג ספירות מלאי וניהול פרויקטים

לוגויים למ-07.png

כח אדם והשמה

לוגויים למ-02.png

מכון אבחון והשמת בכירים

תימה שקוף.png

ייעוץ והדרכה

SHAKUF.png

לקוחות סמויים וסקרים

ANIMATION.gif

שירותי  PAY ROLL

payroll.png

חברת השמה פולנית

green.gif

לקוחות סמויים וסקרים באירופה

expose mystery shoppers.png